Κάθε Δευτέρα ο Χαρίλαος και ο Ακίνδυνος σχολιάζουν ένα διαφορετικό θέμα, αυτό μπορεί να είναι είτε ταινίες είτε φοιτητική ζωή είτε κάτι άλλο μαζί με κάποια γεγονότα της επικαιρότητας.Δίχως ντροπή…άλλωστε φαίνεται και από το όνομα.

ΤΡΙΤΗ

17:00 - 18:30

Κάθε Δευτέρα ο Χαρίλαος και ο Ακίνδυνος σχολιάζουν ένα διαφορετικό θέμα, αυτό μπορεί να είναι είτε ταινίες είτε φοιτητική ζωή είτε κάτι άλλο μαζί με κάποια γεγονότα της επικαιρότητας.Δίχως ντροπή…άλλωστε φαίνεται και από το όνομα.

Κάθε Δευτέρα ο Χαρίλαος και ο Ακίνδυνος σχολιάζουν ένα διαφορετικό θέμα, αυτό μπορεί να είναι είτε ταινίες είτε φοιτητική ζωή είτε κάτι άλλο μαζί με κάποια γεγονότα της επικαιρότητας.Δίχως ντροπή…άλλωστε φαίνεται και από το όνομα.

Χαρίλαος Κρημνιανιώτης

Κάθε Δευτέρα ο Χαρίλαος και ο Ακίνδυνος σχολιάζουν ένα διαφορετικό θέμα, αυτό μπορεί να είναι είτε ταινίες είτε φοιτητική ζωή είτε κάτι άλλο μαζί με κάποια γεγονότα της επικαιρότητας.Δίχως ντροπή…άλλωστε φαίνεται και από το όνομα.

Ακίνδυνος Σαράκης