Το πιο πράσινο φοιτητικό συνέδριο (Πα.Φ.Συ.Γ.Ε) έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 9 & 10 Νοεμβρίου!

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Το Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Γεωπονικών Επιστημών (Πα.Φ.Συ.Γ.Ε), πρόκειται να πραγματοποιηθεί για 2η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α, με θέμα: “18 hours of Sustain-ABLE Agriculture – 18 ώρες για την Αειφορία στις Γεωπονικές Επιστήμες“. Μετά τη διεξαγωγή του 1ου Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, ο IAAS GREECE αναδομήθηκε με νέα μέλη, παρουσιάστηκαν φρέσκες ιδέες και σε συνδυασμό με συστηματική δουλειά και όρεξη το πνεύμα της ομάδας δυνάμωσε! Έτσι, μέσα από τις συναντήσεις γεννήθηκε το όραμα για το 2ο Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, ένα συνέδριο με δυναμικό διαδραστικό χαρακτήρα που θέτει σε όλους μας μια πρόκληση: Να αναδειχθεί η Αειφορία στη Γεωπονία μέσα σε 18 ώρες.

  Το Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Γεωπονικών Επιστημών (Πα.Φ.Συ.Γ.Ε), πρόκειται να πραγματοποιηθεί για 2η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α, με θέμα: "18 hours of Sustain-ABLE Agriculture - 18 ώρες για την Αειφορία στις Γεωπονικές Επιστήμες". Μετά τη διεξαγωγή του 1ου Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, ο IAAS GREECE αναδομήθηκε με νέα μέλη, παρουσιάστηκαν φρέσκες ιδέες και σε συνδυασμό με συστηματική δουλειά και όρεξη το πνεύμα της ομάδας δυνάμωσε! Έτσι, μέσα από τις συναντήσεις γεννήθηκε το όραμα για το 2ο Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, ένα συνέδριο με δυναμικό διαδραστικό χαρακτήρα που θέτει σε όλους μας μια πρόκληση: Να αναδειχθεί η Αειφορία στη Γεωπονία μέσα σε 18 ώρες.

Η φιλοδοξία είναι να γίνει ένας ετήσιος θεσμός συνάντησης φοιτητών Γεωπονικών Επιστημών, καθώς και διακίνησης των νέων πληροφοριών που αφορούν τον κλάδο! Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο παίζει η απόκτηση νέων ικανοτήτων από τους φοιτητές των Γεωπονικών Επιστημών σε θέματα που αφορούν τόσο τη Γεωπονία όσο και γενικά τις απαιτήσεις στον εργασιακό τομέα. Με ομιλίες από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθηγητές και επιχειρηματίες, Workshops – βιωματικά εργαστήρια & Soft Skill Trainings, μια σίγουρα ανεπανάληπτη εμπειρία για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια σχολής Γεωπονικών Επιστημών αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για τη Γεωπονία γενικότερα!

Το Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Γεωπονικών Επιστημών (Πα.Φ.Συ.Γ.Ε), πρόκειται να πραγματοποιηθεί για 2η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α, με θέμα: "18 hours of Sustain-ABLE Agriculture - 18 ώρες για την Αειφορία στις Γεωπονικές Επιστήμες". Μετά τη διεξαγωγή του 1ου Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, ο IAAS GREECE αναδομήθηκε με νέα μέλη, παρουσιάστηκαν φρέσκες ιδέες και σε συνδυασμό με συστηματική δουλειά και όρεξη το πνεύμα της ομάδας δυνάμωσε! Έτσι, μέσα από τις συναντήσεις γεννήθηκε το όραμα για το 2ο Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, ένα συνέδριο με δυναμικό διαδραστικό χαρακτήρα που θέτει σε όλους μας μια πρόκληση: Να αναδειχθεί η Αειφορία στη Γεωπονία μέσα σε 18 ώρες.

ΙΑΑS

Ο IAAS είναι ένας παγκόσμιος, ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αφορά φοιτητές και αποφοίτους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Ο οργανισμός αυτός μετράει ήδη 62 χρόνια παγκόσμιας ιστορίας και 8 χρόνια στην χώρα μας.

Το Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Γεωπονικών Επιστημών (Πα.Φ.Συ.Γ.Ε), πρόκειται να πραγματοποιηθεί για 2η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α, με θέμα: "18 hours of Sustain-ABLE Agriculture - 18 ώρες για την Αειφορία στις Γεωπονικές Επιστήμες". Μετά τη διεξαγωγή του 1ου Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, ο IAAS GREECE αναδομήθηκε με νέα μέλη, παρουσιάστηκαν φρέσκες ιδέες και σε συνδυασμό με συστηματική δουλειά και όρεξη το πνεύμα της ομάδας δυνάμωσε! Έτσι, μέσα από τις συναντήσεις γεννήθηκε το όραμα για το 2ο Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, ένα συνέδριο με δυναμικό διαδραστικό χαρακτήρα που θέτει σε όλους μας μια πρόκληση: Να αναδειχθεί η Αειφορία στη Γεωπονία μέσα σε 18 ώρες.

Στόχος του οργανισμού είναι η ενθάρρυνση της ανταλλαγής ιδεών στους τομείς της εκπαίδευσης και των πρακτικών του τομέα της Γεωπονίας και συναφών επιστημών, όπως και η προώθηση συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των φοιτητών με κοινωφελείς δράσεις που εξασφαλίζουν την παράλληλη αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας, οικονομίας και παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Επίσης κύριος άξονας είναι η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών περιόδων όπως και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook: IAASGREECE
Instagram: pafsige
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους εδώ

Διάβασε επίσης!

Ψήφισε το καλύτερο άρθρο για το μήνα...