Το δασος συνεχίζει να προσπαθεί να εμποδίσει τους ήρωες μας. Θα καταφέρουν να περάσουν τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά τους και να φτάσουν στο χωριό Kalmak?

Roll The Dice – D&D (Arrival)

Το δασος συνεχίζει να προσπαθεί να εμποδίσει τους ήρωες μας. Θα καταφέρουν να περάσουν τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά τους και να φτάσουν στο χωριό Kalmak?