Η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στα δύο φύλα τελειώνει εδώ και τώρα.

RadGirlz – Η μάχη των φύλων | InfinityGreece

Η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στα δύο φύλα τελειώνει εδώ και τώρα.