Φωτογραφία του μήνα!
-
Απρίλιος : Λουλούδια με Motion Blur

Φωτογραφία του μήνα!
-
Απρίλιος : Λουλούδια με Motion Blur Γκέρτα Ελέζι gerta_elezi Οι υπόλοιπες συμμετοχές: Γεωργία Ζαλαμήτσου georgia_zal Μαρία Μιχαήλ mariaamichail Αγγελίνα Πατσιανωτάκη angelina_pat Ζωή Καρυώτη zoe_karyoti Ιωάννα Δουργουνάκη dourgou_

Γκέρτα Ελέζι

Οι υπόλοιπες συμμετοχές:

Φωτογραφία του μήνα!
-
Απρίλιος : Λουλούδια με Motion Blur Γκέρτα Ελέζι gerta_elezi Οι υπόλοιπες συμμετοχές: Γεωργία Ζαλαμήτσου georgia_zal Μαρία Μιχαήλ mariaamichail Αγγελίνα Πατσιανωτάκη angelina_pat Ζωή Καρυώτη zoe_karyoti Ιωάννα Δουργουνάκη dourgou_

Γεωργία Ζαλαμήτσου

Φωτογραφία του μήνα!
-
Απρίλιος : Λουλούδια με Motion Blur Γκέρτα Ελέζι gerta_elezi Οι υπόλοιπες συμμετοχές: Γεωργία Ζαλαμήτσου georgia_zal Μαρία Μιχαήλ mariaamichail Αγγελίνα Πατσιανωτάκη angelina_pat Ζωή Καρυώτη zoe_karyoti Ιωάννα Δουργουνάκη dourgou_

Μαρία Μιχαήλ

Φωτογραφία του μήνα!
-
Απρίλιος : Λουλούδια με Motion Blur Γκέρτα Ελέζι gerta_elezi Οι υπόλοιπες συμμετοχές: Γεωργία Ζαλαμήτσου georgia_zal Μαρία Μιχαήλ mariaamichail Αγγελίνα Πατσιανωτάκη angelina_pat Ζωή Καρυώτη zoe_karyoti Ιωάννα Δουργουνάκη dourgou_

Αγγελίνα Πατσιανωτάκη

Φωτογραφία του μήνα!
-
Απρίλιος : Λουλούδια με Motion Blur Γκέρτα Ελέζι gerta_elezi Οι υπόλοιπες συμμετοχές: Γεωργία Ζαλαμήτσου georgia_zal Μαρία Μιχαήλ mariaamichail Αγγελίνα Πατσιανωτάκη angelina_pat Ζωή Καρυώτη zoe_karyoti Ιωάννα Δουργουνάκη dourgou_

Ζωή Καρυώτη

Φωτογραφία του μήνα!
-
Απρίλιος : Λουλούδια με Motion Blur Γκέρτα Ελέζι gerta_elezi Οι υπόλοιπες συμμετοχές: Γεωργία Ζαλαμήτσου georgia_zal Μαρία Μιχαήλ mariaamichail Αγγελίνα Πατσιανωτάκη angelina_pat Ζωή Καρυώτη zoe_karyoti Ιωάννα Δουργουνάκη dourgou_

Ιωάννα Δουργουνάκη