Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δε μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Για αυτό και επιλέξαμε τη Φωτογραφία για να τα μοιραστούμε. Η ομάδα μας αναζητά συνεχώς έμπνευση στα πιο μικρά πράγματα γύρω μας αλλά και σε αυτά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Με βάση ένα μηνιαίο θέμα, λοιπόν, ξεκινάμε το κυνήγι για το τέλειο κλικ!  Πιστεύεις ότι το βρήκαμε; 
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δε μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Για αυτό και επιλέξαμε τη Φωτογραφία για να τα μοιραστούμε. Η ομάδα μας αναζητά συνεχώς έμπνευση στα πιο μικρά πράγματα γύρω μας αλλά και σε αυτά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Με βάση ένα μηνιαίο θέμα, λοιπόν, ξεκινάμε το κυνήγι για το τέλειο κλικ!  Πιστεύεις ότι το βρήκαμε; 
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δε μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Για αυτό και επιλέξαμε τη Φωτογραφία για να τα μοιραστούμε. Η ομάδα μας αναζητά συνεχώς έμπνευση στα πιο μικρά πράγματα γύρω μας αλλά και σε αυτά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Με βάση ένα μηνιαίο θέμα, λοιπόν, ξεκινάμε το κυνήγι για το τέλειο κλικ!  Πιστεύεις ότι το βρήκαμε; 
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δε μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Για αυτό και επιλέξαμε τη Φωτογραφία για να τα μοιραστούμε. Η ομάδα μας αναζητά συνεχώς έμπνευση στα πιο μικρά πράγματα γύρω μας αλλά και σε αυτά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Με βάση ένα μηνιαίο θέμα, λοιπόν, ξεκινάμε το κυνήγι για το τέλειο κλικ!  Πιστεύεις ότι το βρήκαμε; 
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δε μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Για αυτό και επιλέξαμε τη Φωτογραφία για να τα μοιραστούμε. Η ομάδα μας αναζητά συνεχώς έμπνευση στα πιο μικρά πράγματα γύρω μας αλλά και σε αυτά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Με βάση ένα μηνιαίο θέμα, λοιπόν, ξεκινάμε το κυνήγι για το τέλειο κλικ!  Πιστεύεις ότι το βρήκαμε; 
Μήνας: Μάϊος – Θέμα: My Favorite Shot
Μήνας: Μάϊος – Θέμα: My Favorite Shot
Μήνας: Απρίλιος-Θέμα: Moody Flowers
Μήνας: Απρίλιος-Θέμα: Moody Flowers
Μήνας: Μάρτιος-Θέμα: Time
Μήνας: Μάρτιος-Θέμα: Time
Μήνας: Φεβρουάριος-Θέμα: Ταξίδια
Μήνας: Φεβρουάριος-Θέμα: Ταξίδια
Μήνας: Ιανουάριος-Θέμα: Street Art
Μήνας: Ιανουάριος-Θέμα: Street Art
previous arrow
next arrow

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δε μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Για αυτό και επιλέξαμε τη Φωτογραφία για να τα μοιραστούμε. Η ομάδα μας αναζητά συνεχώς έμπνευση στα πιο μικρά πράγματα γύρω μας αλλά και σε αυτά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Με βάση ένα μηνιαίο θέμα, λοιπόν, ξεκινάμε το κυνήγι για το τέλειο κλικ!  Πιστεύεις ότι το βρήκαμε;