Η Origen Group είναι μια δημιουργική ομάδα που ιδρύθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 2016. Το όνομα της ομάδας προέρχεται από τον φιλόσοφο Ωριγένη Αδαμάντιο.

Η Origen Group είναι μια δημιουργική ομάδα που ιδρύθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 2016. Το όνομα της ομάδας προέρχεται από τον φιλόσοφο Ωριγένη Αδαμάντιο.

Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα που θα αποτελείται από ανθρώπους, με γνώσεις που θα παρέχουν τις καλύτερες εμπειρίες στους χρήστες, την σωστή επικοινωνία, τη παροχή βοήθειας σε θέματα που τους απασχολούν, βελτιώνοντας την κοινωνία και τους νέους ανθρώπους, προσπαθώντας να βελτιώσουμε τον κόσμο πρώτα μέσα από τον εαυτό μας και μετά από τους γύρω μας.