Επικαιρότητα, έρευνες, ψυχαγωγία, μουσικάρες και ινσειν καλεσμένοι. Αυτά και άλλα τόσα σου προσφέρουν οι Ξεκάρφωτοι κάθε Τρίτη 9:30 με 11:00.

Οι ξεκάρφωτοι

Επικαιρότητα, έρευνες, ψυχαγωγία, μουσικάρες και ινσειν καλεσμένοι. Αυτά και άλλα τόσα σου προσφέρουν οι Ξεκάρφωτοι κάθε Τρίτη 9:30 με 11:00.

Επικαιρότητα, έρευνες, ψυχαγωγία, μουσικάρες και ινσειν καλεσμένοι. Αυτά και άλλα τόσα σου προσφέρουν οι Ξεκάρφωτοι κάθε Τρίτη 9:30 με 11:00.

Νίκος

Επικαιρότητα, έρευνες, ψυχαγωγία, μουσικάρες και ινσειν καλεσμένοι. Αυτά και άλλα τόσα σου προσφέρουν οι Ξεκάρφωτοι κάθε Τρίτη 9:30 με 11:00.

Νίκος

Επικαιρότητα, έρευνες, ψυχαγωγία, μουσικάρες και ινσειν καλεσμένοι. Αυτά και άλλα τόσα σου προσφέρουν οι Ξεκάρφωτοι κάθε Τρίτη 9:30 με 11:00.

Θωμάς