Επιστρέψαμε με άλλο ένα επεισόδιο. Ναι, πάλι εμείς. Ναι, πάλι έφηβοι. Ναι, παλιμπαιδίζουμε. Αλλά αν δεν έχεις δεί ακόμη το Sex Education ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτείς!

Oh My Dan – Sex Education | InfinityGreece

Επιστρέψαμε με άλλο ένα επεισόδιο. Ναι, πάλι εμείς. Ναι, πάλι έφηβοι. Ναι, παλιμπαιδίζουμε. Αλλά αν δεν έχεις δεί ακόμη το Sex Education ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτείς!