ΌραμαΌραμα

“Οι νέοι σήμερα να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και έναν ισχυρό τρόπο σκέψης, ώστε να διαπρέψουν στη προσωπική και επαγγελματική πτυχή της ζωής τους”
Φιλοσοφία

Πιστεύουμε ότι καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα να είναι Remarkable. Tι σημαίνει η λέξη “Remarkable”; Έχουμε ταλέντα και ικανότητες που απλά βρίσκονται σε χειμερία νάρκη και περιμένουν να ενεργοποιηθούν. Εμείς απλά ξεκλειδώνουμε ένα διαφορετικό και ισχυρό τρόπο σκέψης, που απελευθερώνει τις πραγματικές δυνατότητες των νέων, ώστε να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές της ζωής τους.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι πλήρως προσανατολισμένη στην ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων μέσα από τη δημιουργία των πιο δυνατών και καινοτόμων αναπτυξιακών εμπειριών στην Ελλάδα. Αυτό το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες υπηρεσίες προσωπικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής, επιχειρηματικής καθοδήγησης και ενδυνάμωσης επαγγελματικής εικόνας σε στοχοστρεφείς νέους.

Η LeadCompass είναι ένα περιβάλλον βιωματικής ανάπτυξης το οποίο εξερευνά την αυτογνωσία, ενισχύει τις επαγγελματικές δεξιότητες και αναφλέγει το επιχειρηματικό πνεύμα των Remarkable νέων.