Άλλη μια Τετάρτη οι (Ευαγγελία) και (Μάνος) μας κρατούν συντροφιά από τις 21:30-23:00 με ένα ακόμη “Guest What”! Μια εκπομπή όλο εκπλήξεις, με guest και θεματολογία έκπληξη.

Guest What?

Άλλη μια Τετάρτη οι (Ευαγγελία) και (Μάνος) μας κρατούν συντροφιά από τις 21:30-23:00 με ένα ακόμη “Guest What”! Μια εκπομπή όλο εκπλήξεις, με guest και θεματολογία έκπληξη.

Άλλη μια Τετάρτη οι (Ευαγγελία) και (Μάνος) μας κρατούν συντροφιά από τις 21:30-23:00 με ένα ακόμη “Guest What”! Μια εκπομπή όλο εκπλήξεις, με guest και θεματολογία έκπληξη.

Μάνος Νικήτας

Άλλη μια Τετάρτη οι (Ευαγγελία) και (Μάνος) μας κρατούν συντροφιά από τις 21:30-23:00 με ένα ακόμη “Guest What”! Μια εκπομπή όλο εκπλήξεις, με guest και θεματολογία έκπληξη.

Ευαγγελία Μυλωνοπούλου