Κάπου στα σόσιαλ μέντια διαβάσαμε πως ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις τους φίλους σου να κάνουν βλακείες μόνοι. Γι'αυτό, λοιπό,φιλαράκια μας μή μας αφήσετε μόνους. Κάθε Παρασκευή 18:30 - 20:00 συντονιζόμαστε όλοι στο infititis.gr για να ακούσουμε Γραμμόφωνο. Σε περιμένουμε..και εσένα και εσένα..και εσένα!

Γραμμόφωνο

Κάπου στα σόσιαλ μέντια διαβάσαμε πως ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις τους φίλους σου να κάνουν βλακείες μόνοι. Γι’αυτό, λοιπό,φιλαράκια μας μή μας αφήσετε μόνους. Κάθε Παρασκευή 18:30 – 20:00 συντονιζόμαστε όλοι στο infititis.gr για να ακούσουμε Γραμμόφωνο. Σε περιμένουμε..και εσένα και εσένα..και εσένα!

Κάπου στα σόσιαλ μέντια διαβάσαμε πως ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις τους φίλους σου να κάνουν βλακείες μόνοι. Γι'αυτό, λοιπό,φιλαράκια μας μή μας αφήσετε μόνους. Κάθε Παρασκευή 18:30 - 20:00 συντονιζόμαστε όλοι στο infititis.gr για να ακούσουμε Γραμμόφωνο. Σε περιμένουμε..και εσένα και εσένα..και εσένα!

Αναστάσης

Κάπου στα σόσιαλ μέντια διαβάσαμε πως ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις τους φίλους σου να κάνουν βλακείες μόνοι. Γι'αυτό, λοιπό,φιλαράκια μας μή μας αφήσετε μόνους. Κάθε Παρασκευή 18:30 - 20:00 συντονιζόμαστε όλοι στο infititis.gr για να ακούσουμε Γραμμόφωνο. Σε περιμένουμε..και εσένα και εσένα..και εσένα!

Αλέξης

Κάπου στα σόσιαλ μέντια διαβάσαμε πως ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις τους φίλους σου να κάνουν βλακείες μόνοι. Γι'αυτό, λοιπό,φιλαράκια μας μή μας αφήσετε μόνους. Κάθε Παρασκευή 18:30 - 20:00 συντονιζόμαστε όλοι στο infititis.gr για να ακούσουμε Γραμμόφωνο. Σε περιμένουμε..και εσένα και εσένα..και εσένα!

Αγγελική