Ευδιάθετη με στόχο να περάσουν καλά οι ακροατές, θεματολογία ανάλογα τη περίοδο του χρόνου και τη ψυχολογία μας, μουσικές με ακριβώς τα ίδια (περίοδο και ψυχολογία μας) κυρίως ανεβαστική, και όλα αυτά με μεγάλη δόση χιούμορ!

Ευδιάθετη με στόχο να περάσουν καλά οι ακροατές, θεματολογία ανάλογα τη περίοδο του χρόνου και τη ψυχολογία μας, μουσικές με ακριβώς τα ίδια (περίοδο και ψυχολογία μας) κυρίως ανεβαστική, και όλα αυτά με μεγάλη δόση χιούμορ!