Φωτογραφίες του μήνα!

Γκέρτα Ελέζι

Τσόπρα Μαρία

Μιχαήλ Μαρία 

Βύρλιου Μαρία 

Καρυώτη Ζωή 

Βαρυτιμιάδου Σπυριδούλα