Η αξία της διπλωματίας στην καθημερινή ζωή

Η διπλωματία βρίσκεται παντού γύρω μας και αποτελεί σημαντική πτυχή της κοινωνικής ζωής ενός ατόμου, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Συμβάλλει σημαντικά στην διευθέτηση των διαφορών, καθώς και στην εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων και προτάσεων. Πέραν της αυτονόητης αξίας της διπλωματίας στο πεδίο των σχέσεων μεταξύ των κρατών, η ίδια παρατηρείται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής του ατόμου και η χρησιμότητα της αναδεικνύεται κατά την διάρκεια της διαδικασίας μιας διαπραγμάτευσης για την επίλυση ενός ζητήματος, την αναζήτηση μιας κοινής τομής, καθώς και τον αμοιβαίο συμβιβασμό. Με τα παραπάνω θα αναδειχθεί η αξία της διπλωματίας στην καθημερινή μας ζωή.

Ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα που επιτυγχάνονται με την εξάσκηση της διπλωματίας στην καθημερινότητα είναι η ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης. Πρόκειται για την ανάπτυξη της ικανότητας να ακούμε ουσιαστικά τον συνομιλητή μας και να κατανοούμε διαφορετικές οπτικές γωνίες ενός προβλήματος. Η συγκεκριμένη μέθοδος επικοινωνίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των σχέσεων μας, να βοηθήσει να κατανοήσουμε σφαιρικά ένα ζήτημα και να θέσει τις προοπτικές για μακροπρόθεσμες φιλίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό κατά την διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης να κατανοηθεί η πηγή του προβλήματος, ώστε να γίνουν ξεκάθαρα τα όρια των δύο συνομιλητών και να αποφευχθεί ο ατέρμονος ανταγωνισμός για το ποιος θα κερδίσει.

διπλωματία

Επίλυση συγκρούσεων και ενσυναίσθηση

Η επόμενη αξία που μας προσφέρει η διπλωματία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι η ενσυναίσθηση για τον συνομιλητή μας και η συμπεριληπτικότητα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πέραν των προβλημάτων της καθημερινότητας, οι διαφωνίες μπορούν να προκύψουν και λόγω συναισθηματικής φόρτισης, οι οποίες οφείλονται στις ανθρώπινες ανάγκες και ανησυχίες. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας αυξάνει την ευαλωτότητα σε αρνητικά συναισθήματα και μπορούν να δημιουργηθούν εντάσεις, οι οποίες υποκρύπτουν την ανάγκη κάλυψης βασικών συναισθηματικών αναγκών. Με βάση τα παραπάνω, ο ρόλος της διπλωματίας συναντάται στην κατανόηση των ανησυχιών και την εξεύρεση λύσεων με σεβασμό στα συναισθηματικά όρια του συνομιλητή.

Διεκδικητικότητα προσωπικών δικαιωμάτων και διαπραγμάτευση

Η διεκδικητικότητα και η διαπραγμάτευση αποτελούν κρίσιμες αξίες της διπλωματίας. Ως διεκδικητικότητα ορίζουμε την ικανότητα να παρουσιάζουμε ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας με σεβασμό στον εαυτό μας και στους άλλους καθώς και την υπεράσπιση των προσωπικών δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως, αποτελεί έναν από τους τύπους επικοινωνίας, ο οποίος θέτει τις βάσεις για την διαμόρφωση ισχυρών ανθρώπινων σχέσεων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Όσον αφορά την διαπραγμάτευση, αυτή περιλαμβάνει την επίλυση ενός προβλήματος για όλες τις πλευρές. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει την διευκρίνιση της διαφωνίας, την ήρεμη στάση, την εστίαση στην συμπεριφορά και την αποφυγή προσωπικών επιθέσεων.

διπλωματία

Οικοδόμηση ομαδικού πνεύματος

Ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα, οι διπλωματικές ικανότητες δύνανται να προωθήσουν την συνεργασία στο πλαίσιο μιας ομάδας και να διαμορφώσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οικοδόμηση συνοχής, επικοινωνίας και κατανόησης. Εν συνεχεία, η θεμελίωση των παραπάνω προϋποθέσεων έχει ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση θετικότερου κλίματος, τον συντονισμό στο πλαίσιο της ομάδας, καθώς και την ραγδαία αύξηση της αποτελεσματικότητας. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την προώθηση ενός ειρηνικού και φιλικού περιβάλλοντος για όλους και την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, διαμορφώνουν το κατάλληλο μείγμα και προσδίδουν τεράστια αξία στην διπλωματία στις μέρες μας.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό η διπλωματία να μην συγχέεται με την χειραγώγηση και την προσπάθεια εξαπάτησης του συνομιλητή. Αντιθέτως, πρόκειται για μία διαδικασία ειλικρινούς διαλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει την διεκδικητικότητα, την υπεράσπιση των προσωπικών ορίων και δικαιωμάτων του ατόμου, καθώς και την προώθηση κοινών λύσεων με σεβασμό σε αυτά τα όρια. Εν κατακλείδι, τα οφέλη της διπλωματίας είναι πολλαπλά και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, του ομαδικού πνεύματος, καθώς και στην ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Hart,J. (2017) ‘How to Practice Diplomacy in Everyday Life’, Experience Life, 1 October. How to Practice Diplomacy in Everyday Life (lifetime.life)

Καραδήμας, Ε. (2016) ‘Τι σας προσφέρει η διεκδικητικότητα και πώς να την ενισχύσετε’, Psychologynow.gr, 22 October. Τι σας προσφέρει η διεκδικητικότητα και πώς να την ενισχύσετε – PsychologyNow.gr

Διάβασε επίσης!

Ψήφισε το καλύτερο άρθρο για το μήνα...