Και ποιος δε θα 'θελε να 'ταν η Τετάρτη Σαββατοκύριακο; Εμείς ,πάντως, δηλώνουμε ένοχοι. Γι' αυτό κάθε Τετάρτη στις 18:45 βγαίνουμε "εκτός ροής" με ωραία μουσική, χαλαρή συζήτηση (ίσως και για το νόημα της ζωής) και όχι μόνο. Αν θες να κάνεις ένα sneak out από τη βαρετή καθημερινότητα , οι Outstream είναι η κατάλληλη παρέα.

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:45 - 20:15

Και ποιος δε θα ‘θελε να ‘ταν η Τετάρτη Σαββατοκύριακο; Εμείς ,πάντως, δηλώνουμε ένοχοι. Γι’ αυτό κάθε Τετάρτη στις 18:45 βγαίνουμε “εκτός ροής” με ωραία μουσική, χαλαρή συζήτηση (ίσως και για το νόημα της ζωής) και όχι μόνο. Αν θες να κάνεις ένα sneak out από τη βαρετή καθημερινότητα , οι Outstream είναι η κατάλληλη παρέα.

Και ποιος δε θα 'θελε να 'ταν η Τετάρτη Σαββατοκύριακο; Εμείς ,πάντως, δηλώνουμε ένοχοι. Γι' αυτό κάθε Τετάρτη στις 18:45 βγαίνουμε "εκτός ροής" με ωραία μουσική, χαλαρή συζήτηση (ίσως και για το νόημα της ζωής) και όχι μόνο. Αν θες να κάνεις ένα sneak out από τη βαρετή καθημερινότητα , οι Outstream είναι η κατάλληλη παρέα.

Νίκος Μεργούπης

Και ποιος δε θα 'θελε να 'ταν η Τετάρτη Σαββατοκύριακο; Εμείς ,πάντως, δηλώνουμε ένοχοι. Γι' αυτό κάθε Τετάρτη στις 18:45 βγαίνουμε "εκτός ροής" με ωραία μουσική, χαλαρή συζήτηση (ίσως και για το νόημα της ζωής) και όχι μόνο. Αν θες να κάνεις ένα sneak out από τη βαρετή καθημερινότητα , οι Outstream είναι η κατάλληλη παρέα.

Ιωάννα Φούντου